Välkommen till bygdehistoria.n.nu

Email: [email protected]

 

UNIKT LJUDBAND REDIGERAT

1954 spelades detta 1 tim ljudband

in med kända personer från Ödskölt.

Ivan Johanson i Kroken , Siver Norén

Gustav Ström och Frans Ohlsson.

Lars Madsén 1952.

Berättelse om kyrkklockan m.m

 

 Litteratur

  • Bäckeboken
  • Bildskrifter av Rolf Lindh

 

 MIDSOMMARVECKAN 2016

Unikt Amerikabesök när Beverly Halgren Siedow med sin dotter vill besöka de platser hennes farmor bodde och lekte nu 149 år efter hennes födelse

MINA ANDERSDOTTER som utvandrade till Amerika och Minnesota 1892 och sedemera skrev biografin " LIVETS SKOLA".

Vihelm Moberg läste denna och strax därefter skrev han boken Utvandrarna. Mina Andersdotters systers namn var Kristina och här fick han säkert uppslaget till KRISTINA I DUVEMÅLA?

INTRESSE ANMÄLAN UTAN KÖPTVÅNG.

BOKEN TRYCKS I BÄCKEFORS MED LIMINBINDNING  OCH OMSLAG av konstnär LARS LINDQVIST Ödskölt.

DENNA BOK ÄR PÅ 160 SIDOR INKLUSIVE BIOGRAFIN.

De 10 första exemplaren har Beverly Halgren Siedow signerat.

PRISET 200:-

 

NU PÅ FACEBOOK.

Rolf Lindh

 

/welcome.jpg

 

 /omslag.jpg

 

 

 

 

 

Bäckefors Hembygdsförening

100 ÅRS JUBILEUM 2018

Bäckefors hembygdsförening och Dalslands hembygdsförbund bildades 1918.

Läraren - kantorn – kommunalmannen Otto Edqvist föddes i Dals Ed 1875-1949. Hans intresse för sin hembygd med fornminne och hembygdsvård gjorde att han blev en av initiativtagarna till bildandet av Bäckefors hembygdsförening 31 maj 1918. Han blev föreningens förste ordförande från 1918 – 1948 tillsammans med Rudolf Wiklund som vice ordförande och Halvard Kjell som sekreterare samt Sixten Bergström som vice sekreterare och Carl Herman Lindstrand som kassör började ett mödosamt arbete att inventera alla sina tillgångar i skollokalen vid Gamla Bruket. Genom ett tillmötesgående av Disponent Christian Aarsrud vid Bäckefors bruk 1920 gavs föreningen rätten att disponera fritt skollokalen till sina samlingar.

Men samlingarna växte och fodrade mer utrymme och större lokaler. Tack vare Skogs chef och assistent för Munkedals AB:s skogsförvaltning Fritz Norborg Bäckefors, och medlem i hembygdsföreningen och som ordförande 1949 - 1950 förmedlade kontakten mellan hembygdsföreningen och Munkedals skogsförvaltning som ägde den tilltänkta byggnaden i Uleviken Ödskölt.  Till slut överläts byggnaden till hembygdsföreningens försorg som rev och flyttade densamma för att återuppföra den 1951 vid Hasselbacken i Bäckefors. Hembygdsföreningens ordförande var då Erik Eriksson 1950 - 1961. Nybyggnaden stod färdig 1953 plus ett magasin till en kostnad av ca 16.000kr.

Nu började en ny tid för den lilla hembygdsföreningen och underligt nog blev även dessa lokaler överfulla med föremål från olika tidsepoker. Till slut diskuterades återigen att försöka få större lokaler. Under 32 år med Erik Eriksson 1950 – 1961, Lars Olof Olsson 1962 – 1968, Ivan Hesselroth 1969. Lars Olof Ohlsson 1970. Frans Ljung 1971 – 1976 och Sven Järnåker 1977 – 1982 som ordförande för Bäckefors Hembygdsförening växte samlingarna och det blev mycket trångt med utrymmet på Hasselbacken. Sedan blev Arvid Ketterlin 1982 – 1992 ordförande och då började det hända saker och ting. 1984 väcktes frågan om större lokaler för föreningens samlingar och då föll blickarna igen mot Gamla Bruket och i synnerhet Gamla skolbyggnaden som nu  ägdes av Bengtsfors Kommunen.

Efter flera kontakter med kommunledningen kunde den 1 februari 1988 nyttjanderättsavtal undertecknas och restaureringen av lokalen kunde  börja på allvar. Allt arbete utom rörmokeri och elektriska utfördes  ideelt. Mycket skräp från golv till tak fanns i lokalerna 1988 före övertagandet och fasaden var i behov av översyn och målning. Tack vare mycket ideelt arbete av hembygdsföreningens medlemmar ingen nämnd ingen glömd!

Här måste särskilt nämnas att Arvid Kettelin var den drivande kraften och gjorde oräkneliga arbetstimmar för att återställa lokalerna i det skick de har idag och placeringen av föremålen.

 Sonen till Kjell Andersson som var kontorist vid Dalslands Sjukhus Bo Andersson var ordförande 1993. Men Arvid återkom året efter 1994 –

Bäckefors hembygdsförening har i flertal gånger stått som värd för Dalslands hembygdsförbunds årsmöte så även 1998 då föreningen avhåller sitt 80-jubileum. Men det uppkom en del stridigheter inom föreningen och på ett årsmöte avsade sig Arvid Kettelin allt samröre med hembygdsföreningen och förberedelserna och arbetet med lokalerna som hade påbörjats avbröts därmed.  Sven Hesselroth fick i uppdrag att försöka finna en lösning på de uppkomna problemen. 

 Rolf Lindh 2013

22-april-2003-stanghammare.jpg 

KLICKA PÅ BILDEN TILL MUSÉET

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)